Workshop LabVIEW

Perioada de desfasurare: noiembrie - decembrie 2016, Locatie: CH303 - DMMP

Acest workshop se adreseaza atât studenților, cât și profesorilor din mediul universitar si are ca scop pregatirea cursanților pentru susținerea examenului Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD). Participanții au șansa să cunoască mediul de dezvoltare grafic LabVIEW, prin parcurgerea unor lecții de instruire despre:

·       Navigating LabVIEW

·       Data Structures

·       Implementing a VI

·       Troubleshooting and Debugging VIs

·       Developing Modular Applications

·       File Input and Output

·       Programming Designs

·       Programmatic Control of User Interface

·       Variables

Workshop-ul este structurat în șase ședințe, fiecare ședință fiind săptămânală, cu o durată de două ore. Primele cinci ședințe sunt alocate cursului, iar ultima constă în pregătirea cursanților pentru susținerea examenului CLAD.Participarea la curs și susținerea examenului sunt gratuite, costul normal pentru acestea fiind de 3500$.

Prezentările sunt susținute de către un Capatana Alexandru - LabVIEW Student Ambassador, în colaborare cu National Instruments.