Admitere Licenta 2019

STUDII DE LICENȚĂ

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020

Domenii de licență Specializări Locuri la BUGET Locuri TAXA
Mecatronică și robotică Mecatronică 80 20
Inginerie mecanică Mecanică fină și nanotehnologii 36  
Științe inginerești aplicate Optometrie 25  

 

Înscrierea candidatilor

Înscrierea candidaților se va desfășura la secretariatul facultății, în perioada 15 –20 iulie 2019 zilnic între orele 9:00-16:00.

Desfășurarea probelor

Probele se desfășoară în zilele de 22 și 23 iulie 2019 între orele 10:00-12:00.

Acte necesare pentru înscriere

Într-un dosar plic trebuie puse următoarele documente:

  • diploma de Bacalaureat sau adeverința de susținere a examenului de Bacalaureat 2019 și Foaia Matricolă în original;
  • certificatul de naștere, în copie;
  • copie xerox dupa C.I.
  • adeverință medicală tip, din care sa rezulte ca este apt medical;
  • 4 fotografii 3x4 cm;
  • chitanță de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, obținută de la secretarietul facultății;

Candidații care se înscriu și la alte facultăți vor aduce copii legalizate dupa diploma de Bacalaureat și foaia Matricolă, împreună cu o adeverință din care să rezulte că actele originale sunt la acea facultate.

Taxa de înscriere este de 125 de lei.

NOTĂ:

Facultatea de Inginerie Mecanică si Mecatronică asigură cazare gratuită pe perioada 19-26 iulie, pentru candidații din provincie.

Pregătire și competențe

MECATRONICĂ - integrarea electronicii și informaticii în produsele și sistemele mecanice, proiectare și fabricație asistate de calculator, sisteme automate de poziționare precisă, senzori și achiziții de date, robotică și microrobotică, mecatronică în medicină;

MECANICĂ FINĂ ȘI NANOTEHNOLOGII - aparate și sisteme de măsurare optice și biomedicale, echipamente periferice și birotică, echipamente și sisteme de automatizare, actionări de precizie;

OPTOMETRIE - pregătire tehnică și medicală pentru stabilirea și măsuratea defectelor de vedere, precum și pentru realizarea mijloacelor de compensare sau corectare ale acestora (ochelari, lentile de contact)

 

Pliantul de admitere 2019, la FIMM (Facultatea de Inginerie Mecanică si Mecatronică) poate fi consultat la: http://www.mecanica.pub.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/Pliant-FIMM-Admitere-2019.pdf

<< Go back to the previous page