Admitere Masterat 2019

STUDII DE MASTERAT

 

Domenii de Masterat Programul de studii
Mecatronică și robotică Mecatronică avansată
Inginerie mecanică Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice
Științe inginerești aplicate Optometrie avansată

 

SESIUNEA IULIE 2019

Înscrierea candidatilor

Înscrierea candidaților se va desfășura la secretariatul facultății, în perioada 1-10 iulie 2019 zilnic între orele 9:00-15:00.

Desfășurarea probelor

Probele se desfășoară în zilele de 11 și 12 iulie 2019.

Examen:

11.07.2019, ora 8:30

CH303 – Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice

CH306 – Optometrie avansată

CH104 – Mecatronică avansată

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

Înscrierea candidatilor

Înscrierea candidaților se va desfășura la secretariatul facultății, în perioada 26 august - 11 septembrie 2019 zilnic între orele 9:00-15:00.

Desfășurarea probelor

Probele se desfășoară în zilele de 12 și 13 septembrie 2019.

 

Pregătire și competențe

Conceput ca o continuare a studiilor de licență, programul de master MECATRONICA AVANSATĂ asigură aprofundarea în domeniul programului de licență – Mecatronică, și constituie o opțiune atractivă și pentru absolvenții programului Mecanica fina si Nanotehnologii. El asigura dezvoltarea capacitaților de cercetare științifică si constituie o baza pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Pregătirea prin masteratul intitulat “Mecatronica avansata” de la Facultatea de Inginerie

Mecanica si Mecatronică are ca obiectiv primordial asigurarea cunoștințelor teoretice si practice pentru formarea unui specialist cu pregătire interdisciplinara, capabil să conceapă sisteme mecatronice de înalta performanta, sa asigure mentenanța sistemelor mecatronice din producție si servicii sau sa lucreze în cercetare-dezvoltare, asigurând managementul proiectelor integrate.

 

Programul de master MECANICĂ DE PRECIZIE este un program formativ şi de cercetare, care are misiunea de a transmite cunoştinţe aprofundate şi a dezvolta competenţe în subdomeniile transdisciplinare ale ingineriei mecanice i mecatronice, în concordanţă cu tendinţele moderne ale tehnicii, pentru a realiza o combinaţie sinergetică între mecanica de precizie, sistemele electronice de comandă şi control, respectiv informatică, în scopul proiectării, realizării, punerii în funcţiune şi exploatării de sisteme tehnice inteligente.

Mecanica de precizie are o legătura naturală cu mecatronica, fiind parte a triadei mecanică de precizie – electronică – informatică, fapt reflectat în planul de învă ământ al acestui program de studiu.

În consecin ă disciplinele propuse în planul de învăţământ al masteratului MP urmăresc completarea cunoştinţelor fundamentale dobândite de studenţi în cadrul ciclului de licenţă, prin abordarea unor tematici complementare ce vizează domenii ale ştiinţei cu performanţe de vârf în implementarea noilor tehnologii, în ingineria micro şi nano-senzorilor şi sistemelor de acţionare, a materialelor active şi “inteligente”, în perspectiva implementării acestora la scară micro- şi nanometrică.

 

Detalii despre Admitere Masterat pot fi consultate pe site-ul UB la: https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/

PROGRAME  DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT APROBATE ÎN HG 117/16.03.2017

<< Go back to the previous page