Proiecte finaliste IEAS

Compania DK Expo, organizator al expoziției International Electric & Automation Show ajunsă la ediția aniversară de 15 ani, a anunțat proiectele finaliste în cadrul concursului „Premiile Studențești pentru Inovare Tehnică”.

 

 

Printre acestea se numara si doua lucrari ale studentilor nostri. Ele sunt:

  • RB6CCV1 Robot – autor: Corina – Ioana Cobzac, masterand, anul I, specializarea Mecatronică Avansată, Facultatea de Mecanică și Mecatronică, Universitatea Politehnica București; profesori coordonatori: Prof. Ciprian Rizescu, Assoc. Prof. Bogdan Grămescu şi Assoc. Prof. Cristian Alionte
  • Voice translator, based on AI, in sign language – autori: Vlad Andrei Hanganu și Andra Daria Duță, ambii studenți, anul IV, specializarea Mecatronică, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Universitatea Politehnica București; profesori coordonatori – Constantin Daniel Comeagă și Bogdan Grămescu

Pentru mai multe detalii puteti consulta site-ul IEAS ( International Electric & Automation Show): http://www.ieas.ro/en/news/dk-expo-anunta-proiectele-finaliste-in-cadrul-concursului-premiile-studentesti-pentru-inovare-tehnica-editia-a-iii-a/

Stire National TV

 

Admitere Licenta 2019

STUDII DE LICENȚĂ

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020

Domenii de licență Specializări Locuri la BUGET Locuri TAXA
Mecatronică și robotică Mecatronică 80 20
Inginerie mecanică Mecanică fină și nanotehnologii 36  
Științe inginerești aplicate Optometrie 25  

 

Înscrierea candidatilor

Înscrierea candidaților se va desfășura la secretariatul facultății, în perioada 15 –20 iulie 2019 zilnic între orele 9:00-16:00.

Desfășurarea probelor

Probele se desfășoară în zilele de 22 și 23 iulie 2019 între orele 10:00-12:00.

Acte necesare pentru înscriere

Într-un dosar plic trebuie puse următoarele documente:

  • diploma de Bacalaureat sau adeverința de susținere a examenului de Bacalaureat 2019 și Foaia Matricolă în original;
  • certificatul de naștere, în copie;
  • copie xerox dupa C.I.
  • adeverință medicală tip, din care sa rezulte ca este apt medical;
  • 4 fotografii 3x4 cm;
  • chitanță de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, obținută de la secretarietul facultății;

Candidații care se înscriu și la alte facultăți vor aduce copii legalizate dupa diploma de Bacalaureat și foaia Matricolă, împreună cu o adeverință din care să rezulte că actele originale sunt la acea facultate.

Taxa de înscriere este de 125 de lei.

NOTĂ:

Facultatea de Inginerie Mecanică si Mecatronică asigură cazare gratuită pe perioada 19-26 iulie, pentru candidații din provincie.

Pregătire și competențe

MECATRONICĂ - integrarea electronicii și informaticii în produsele și sistemele mecanice, proiectare și fabricație asistate de calculator, sisteme automate de poziționare precisă, senzori și achiziții de date, robotică și microrobotică, mecatronică în medicină;

MECANICĂ FINĂ ȘI NANOTEHNOLOGII - aparate și sisteme de măsurare optice și biomedicale, echipamente periferice și birotică, echipamente și sisteme de automatizare, actionări de precizie;

OPTOMETRIE - pregătire tehnică și medicală pentru stabilirea și măsuratea defectelor de vedere, precum și pentru realizarea mijloacelor de compensare sau corectare ale acestora (ochelari, lentile de contact)

 

Pliantul de admitere 2019, la FIMM (Facultatea de Inginerie Mecanică si Mecatronică) poate fi consultat la: http://www.mecanica.pub.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/Pliant-FIMM-Admitere-2019.pdf

Admitere Masterat 2019

STUDII DE MASTERAT

 

Domenii de Masterat Programul de studii
Mecatronică și robotică Mecatronică avansată
Inginerie mecanică Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice
Științe inginerești aplicate Optometrie avansată

 

SESIUNEA IULIE 2019

Înscrierea candidatilor

Înscrierea candidaților se va desfășura la secretariatul facultății, în perioada 1-10 iulie 2019 zilnic între orele 9:00-15:00.

Desfășurarea probelor

Probele se desfășoară în zilele de 11 și 12 iulie 2019.

Examen:

11.07.2019, ora 8:30

CH303 – Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice

CH306 – Optometrie avansată

CH104 – Mecatronică avansată

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

Înscrierea candidatilor

Înscrierea candidaților se va desfășura la secretariatul facultății, în perioada 26 august - 11 septembrie 2019 zilnic între orele 9:00-15:00.

Desfășurarea probelor

Probele se desfășoară în zilele de 12 și 13 septembrie 2019.

 

Pregătire și competențe

Conceput ca o continuare a studiilor de licență, programul de master MECATRONICA AVANSATĂ asigură aprofundarea în domeniul programului de licență – Mecatronică, și constituie o opțiune atractivă și pentru absolvenții programului Mecanica fina si Nanotehnologii. El asigura dezvoltarea capacitaților de cercetare științifică si constituie o baza pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Pregătirea prin masteratul intitulat “Mecatronica avansata” de la Facultatea de Inginerie

Mecanica si Mecatronică are ca obiectiv primordial asigurarea cunoștințelor teoretice si practice pentru formarea unui specialist cu pregătire interdisciplinara, capabil să conceapă sisteme mecatronice de înalta performanta, sa asigure mentenanța sistemelor mecatronice din producție si servicii sau sa lucreze în cercetare-dezvoltare, asigurând managementul proiectelor integrate.

 

Programul de master MECANICĂ DE PRECIZIE este un program formativ şi de cercetare, care are misiunea de a transmite cunoştinţe aprofundate şi a dezvolta competenţe în subdomeniile transdisciplinare ale ingineriei mecanice i mecatronice, în concordanţă cu tendinţele moderne ale tehnicii, pentru a realiza o combinaţie sinergetică între mecanica de precizie, sistemele electronice de comandă şi control, respectiv informatică, în scopul proiectării, realizării, punerii în funcţiune şi exploatării de sisteme tehnice inteligente.

Mecanica de precizie are o legătura naturală cu mecatronica, fiind parte a triadei mecanică de precizie – electronică – informatică, fapt reflectat în planul de învă ământ al acestui program de studiu.

În consecin ă disciplinele propuse în planul de învăţământ al masteratului MP urmăresc completarea cunoştinţelor fundamentale dobândite de studenţi în cadrul ciclului de licenţă, prin abordarea unor tematici complementare ce vizează domenii ale ştiinţei cu performanţe de vârf în implementarea noilor tehnologii, în ingineria micro şi nano-senzorilor şi sistemelor de acţionare, a materialelor active şi “inteligente”, în perspectiva implementării acestora la scară micro- şi nanometrică.

 

Detalii despre Admitere Masterat pot fi consultate pe site-ul UB la: https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/

PROGRAME  DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT APROBATE ÎN HG 117/16.03.2017

Practica 2019

Parteneri practica 2019

 

Nr.crt.

Societate comercială

Localitate

1.

PHILIP MORISS ROMANIA SRL

BUCURESTI

2.

GAMELOFT ROMANIA SRL

BUCURESTI

3.

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SRL

BUCURESTI

4.

STAR TEAM SERVICE SRL

CALARASI

5.

STRATUM ENCLOSURES SRL

BUCURESTI

6.

SC RETINA SISTES SRL

BUCURESTI

7.

TEHNIC AUTOMATISM INDUSTRIAL MECANIC SRL

BUCURESTI

8.

TIMKEN ROMANIA SA

PLOIESTI

9.

TRENCADIS CORP SRL

BAIA MARE

10.

ROMCO SYSTEM SRL

BUCURESTI

11.

SC PLAYINJECTOR INTERACTIVE SRL

SLATINA OLT

12.

SC MICROPLASMA SRL

CONSTANTA

13.

SC METAL SOMET SA

BUZAU

14.

SC CASTING SOLUTIONS SRL

SAT GEAMANA ARGES

15.

GARETT SA

BUCURESTI

16.

SC DATAWARE CONSULTING SRL

BUCURESTI

17.

SC BITLANDIA SCRIPT SRL

BUCURESTI

18.

SC AMBER TECHNOLOGIES SRL

BUCURESTI

19.

SC AUTOMOBILE BAVARIA SRL

BUCURESTI

20.

SC TENARIS SILCOTUB CALARASI

CALARASI

21.

SC SIMA ARGES SRL

MIOVENI-ARGES

22.

SC EXPLEO ROMANIA SRL

BUCURESTI

23.

SC EXCENT DEFI ROMANIA SRL

BUCURESTI

24.

SC IMSAT SA

BUCURESTI

25.

SC ROBERT BOSH SRL

BUCURESTI

26.

SC RADACINI MOTORS SRL

BUCURESTI

27.

SC RAMDISTRIB IMPEX SRL

BUCURESTI

28.

SC OPTICA ORANGE SRL

BUCURESTI

29.

SC MEDICAL OPTIK SRL

BUCURESTI

30.

SC CRYSTAL SYSTEM SRL

BUCURESTI

31.

SC OPTICA ANA-MARIA SRL

BUCURESTI

32.

SC OPTIMAR VISION CARE SRL

RM. SARAT

33.

SC COMPAS TRAVEL SRL

BRASOV

34.

SC TERA OPTIC SRL

CIOLPANI -IF

35.

SC TRUS OPTIC SRL

BUCURESTI

36.

SC FESTO SRL

BUCURESTI

37.

SC AUTOMOBILE DACIA SRL

MIOVENI -AG

38.

SC OPTIMODA SRL

SLOBOZIA

39.

SC INCDMTM

BUCURESTI

40.

SC PSS-PROSOFT SOLUTIONS SRL

BUCURESTI

41.

SC ENVIRO CONSULT SRL

BUCURESTI

42.

SC A.F.T. DESIGN SRL

BUCURESTI

43.

SC TQM EXPERT SERV SRL

BUCURESTI

44.

SC RESIGN IT ELECTRONICS SRL

BUZAU

45.

SC RO-MEGA TRADE SRL

BUCURESTI

46.

SC GERMAN TOP TRADING SRL

BUCURESTI

47.

SC ALU DESIGN CONTRUCTION CIVILE SRL

BUCURESTI

 

Zilele Educației Mecatronice 21-24 mai 2019

În perioada 21-14 mai 2019 a avut loc evenimentul anual „Zilele Educației Mecatronice”. În acest an, locul desfășurării a fost Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, iar studenții noștri ne-au reprezentat bine, obținând premii importante și mențiuni.

La Olimpiada Națională de Mecatronică, Cluj-Napoca 2019, secțiunea Roboți mobili, studentii Macovei Nicolae Dragos si Rusu Dan Andrei au ocupat locul 2, sub indrumarea conf.dr.ing. Bogdan Grămescu.

La sectiunea Sisteme mecatronice, echipa compusa din Andrei Dragos, Deaconeasa Andrei si Mincu Gina a ocupat locul 3, sub conducerea s.l.dr.ing. Viorel Gheorghe.

La concursul național de sisteme mecatronice de zbor fără pilot, Cluj-Napoca 2019, secțiunea INDOOR, echipa compusa din Chita Andrei si Tusca Ionut a obtinut o mentiune.

La Concursul Național de Realizări în Domeniul Mecatronicii,studenta Cobzac Corina a obtinut premiul special al INCDMTM cu robotul RB6CCV1.

Studentii Duta Andra Daria si Hanganu Vlad au obtinut premiul 1 la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești.

 

Informații se pot gasi și la:

Noutăți-Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Facebook-Departamentul de Mecatronică și Mecanică de Precizie - UPB

FAMELAB 20 mai 2019

În cadrul finalei naționale FameLab organizate de British Council România, in data de 20 mai 2019, 14 studenți și cercetători pasionați de comunicarea științei au încercat să cucerească juriul și publicul prin prezentări inedite pe teme din domeniul medicinei, biologiei, tehnologiei sau ingineriei. Intre cei 14 au fost si 2 reprezentanti ai Universitatii Politehnica din Bucuresti: Emil Niță (student Master, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica) și Ioana Iacob (studenta anul II, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica).

Premiul pentru cea mai buna prezentare video in domeniul “Tehnologie si inginerie” a fost obținut de Emil Niță (student Master, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica).

Premiul pentru cea mai buna prezentare video in domeniul “Stiintele Pamantului si Mediului” a fost obținut de Nick Karantzas (student anul I, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica)

 

Informații se pot gasi și la:

Noutăți-Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Facebook-Departamentul de Mecatronică și Mecanică de Precizie - UPB

BOSCH Future Mobility Day 18-19 mai 2019

În perioada 18-19 mai 2019, studenții Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, înscriși  la programul de studii MECATRONICĂ, au participat la CLUJ – NAPOCA la concursul organizat de compania BOSCH, și anume Bosch Future Mobility Day.  Tematica concursului: dezvoltarea unui sistem mobil capabil de conducere autonomă. (https://www.boschfuturemobility.com)

Universitatea POLITEHNICA din București a fost reprezentată de 2 echipe de studenți, ambele de la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică (FIMM), specializarea Mecatronică. Una din echipe s-a clasat pe locul 3 obținând și PREMIUL de POPULARITATE.

 

Informații se pot gasi și la:

Noutăți-Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Facebook-Departamentul de Mecatronică și Mecanică de Precizie - UPB

1 2 >