Practica 2018

STUDENTII  DE  LA  SPECIALIZAREA ”MECANICA FINA SI NANOTEHNOLOGII” , ANUL III, GR.535A,  SUNT RUGATI SA PARTICIPE  LA  INTILNIREA  PENTRU STAGIUL DE PRACTICA  CARE VA AVEA LOC IN DATA DE 27 FEBRUARIE 2018, ORA 12,00, IN SALA CH 306.

  PERIOADA STAGIULUI DE PRACTICA :18.06 - 24.08. 2018.

          CADRU DIDACTIC SUPERVIZOR:

           Prof.dr.ing.GEORGETA IONASCU

 

PREZENTAREA LOCURILOR DE PRACTICĂ ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 PENTRU ANUL III MECATRONICĂ – MC (gr. 531 B si 532 B) si MECANICĂ FINĂ ŞI NANOTEHNOLOGII – MFN (gr. 535 A)

 1. S.C. INFO SIT S.A. CENTRUL DE CERCETARE ŞI PROIECTARE SISTEME TEHNOLOGICE ŞI DE PRODUCȚIE BUCUREȘTI
  • Adresa: Şos. Pantelimon, nr. 6-8, bloc Cefin, sector 2, București
  • Tel: 021-252 74 31; Fax: 021-252 58 15
  • E-mail: infosit@upcmail.ro

 

Microtehnologie avansată şi echipament pentru micro- şi nanoprelucrări cu fascicul laser prin sinterizare;

Microtehnologie avansată şi echipament pentru microsuduri cu fascicul laser de mare putere;

Micro- şi nanotehnologii de control al topografiei suprafeţelor – rugozitate şi contur;

Micro- şi nanotehnologie de control micro- nanodimensional al reperelor industriale 3D.

 

 1. INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ, ICPE-CA (CERCETĂRI AVANSATE)
  • Adresa: Splaiul Unirii 313, sector 3, București
  • Tel: 021-346 72 31
  • E-mail: office@icpe-ca.ro
  • Site:    www.icpe-ca.ro

 

ICPE - Cercetari Avansate este un institut national ce desfasoara activitati de CDI (Cercetare – Dezvoltare – Inovare) recunoscute in domeniul ingineriei electrice (materiale, electrotehnologii, surse noi de energie, micro- şi nano-electrotehnologii, vibraţii şi echilibrări dinamice, compatibilitate electromagnetică etc.). INCDIE ICPE-CA detine o importanta baza stiintifica in domeniu si ocupa o pozitie remarcabila nationala si internationala.

 

 

 1. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ IHP
  • Adresa: Str. Cuțitul de Argint, nr. 14, sect.4, București
  • Tel: 021-336 39 91
  • E-mail: ihp@fluidas.ro
  • Site:   www.ihp.ro

 

INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU HIDRAULICA SI PNEUMATICA (IHP) din București - ROMÂNIA este o unitate cu profil de cercetare, proiectare și producție în domeniul hidraulicii și pneumaticii - filială a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000. Institutul este organizat pe compartimente de cercetare-dezvoltare, laboratoare de cercetare și de testare-verificare, având și o secție de microproducție și reparații. Compartimentele sunt bine dotate cu echipamente și dispozitive de ultimă generație, echipamente electronice și sisteme automate de reglare și control.

 

 1. S.C. EAST ELECTRIC S.R.L.
  • Adresa: B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, București
  • Tel: 031-401 63 01
  • E-mail: office@eastelectric.ro
  • Site:    www.eastelectric.ro

 

EAST ELECTRIC S.R.L. este unul dintre cei mai importanti integratori români de echipamente si sisteme industriale, axându-si de la inceput activitatea pe domeniul automatizarilor. Reprezentant de seama ai firmelor BOSCH-REXROTH si BALLUFF, EAST ELECTRIC a promovat la scara industriala si a utilizat cu succes in aplicatiile proprii produsele acestora in ceea ce priveste echipamentele de comanda, de actionare si de automatizare, sisteme electrice si electronice, hidraulice si pneumatice, tehnica de montaj si transfer liniar, senzoristica de orice fel – toate la nivelul tehnicii de vârf in domeniile mentionate, multe dintre acestea fiind integrate in aplicatii care au fost realizate in premiera nationala pentru România.

 

STUDENTII POT VENI CU PROPUNERI DE NOI LOCURI DE PRACTICA.

 

Inscrierile se fac pana cel mai tarziu pe 17.03.2017, electronic in tabelul de mai jos, completat si cu alte locuri de practica si se transmit cadrului didactic supervizor:

 

Prof. dr. ing. Georgeta IONASCU (MFN), email: ionascu_georgeta@yahoo.com

 

S.l.dr.ing. Laurentiu CARTAL (MC), email: adi_cartal@yahoo.com

 

Ulterior, fiecare student va aduce Conventia cadru + Portofoliul  de practica, listate in 3 exemplare si semnate in original (pt. locurile de practica de mai sus, vor semna numai studentii, iar pt. locurile propuse de studenti sunt necesare toate semnaturile, pe care le vor lua studentii de la respectivele locuri de practica), impreuna cu o copie dupa cartea de identitate, la:

 

Dna. Georgeta UDREA,  Secretariat Departament (etj. I).

Documente utile:

Prezentare locuri de practica

Ghid_Prin practica ai viitor 2015

Fisa disciplinei_Practica

 

Concurs Mecatronica 2017

 

Gradaţii de merit