În ziua de 14 mai 2021 a avut loc la Departamentul Mecatronică și Mecanică de Precizie din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2021.

Secţiunea 05 – 5, Mecanică fină și nanotehnologii

LUCRARI:
Lucrări înscrise iniţial: 40
Lucrări înscrise ulterior: 0
Lucrări neprezentate: 14
Lucrări acceptate, prezentate şi susţinute: 26

COMISIA DE EXAMINARE:
Conf. dr. ing. Ciprian Ion RIZESCU – Președinte
Conf. dr. ing. Daniel BESNEA
Conf. dr. ing. Lucian BOGATU
Ş .l. dr. ing. Viorel GHEORGHE
Asist. univ. drd. ing. Emil NIȚĂ – Secretar

Premiul II în valoare de 300 lei pentru lucrarea:
Proiectarea și prototiparea unor roboți destinați trasportului în depozite
Student: Baciu David-Eugen, Facultatea Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducători științifici: ș.l.dr.ing. Udrea Ioana și ș.l.dr.ing. Alionte Cristian Gabriel, Departamentul Mecatronică și Mecanică de Precizie

Premiul III în valoare de 200 lei pentru lucrarea:
Proiectarea unui dispozitiv mecatronic alimentat cu energie solară pentru tunderea gazonului
Student: Drăghiciu Andrei-Sebastian, Facultatea Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducător științific: conf.dr.ing. Rizescu Ciprian Ion, Departamentul Mecatronică și Mecanică de Precizie

Menţiune în valoare de 100 lei pentru lucrarea:
Studiu privind robotii pășitori
Studenți: Georgiana Georgescu și Ionescu Anemona, Facultatea Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducători științifici: ș.l.dr.ing. Udrea Ioana și ș.l.dr.ing. Alionte Cristian Gabriel, Departamentul Mecatronică și Mecanică de Precizie

Secțiunea 05 – 4, Mecatronică

LUCRARI:
Lucrări înscrise inițial: 32
Lucrări înscrise ulterior: 0
Lucrări neprezentate: 7
Lucrări acceptate, prezentate şi susţinute: 25

COMISIA DE EXAMINARE:
Conf. dr. ing. Bogdan GRĂMESCU – Președinte
Ș.l. dr. ing. Adrian CARTAL
Ș.l. dr. ing. Viorel GHEORGHE
Ș.l. dr. ing. Victor CONSTANTIN
Secretar, asist. univ. drd. ing. Philip COANDĂ

PREMII:

Premiul I în valoare de 400 lei pentru lucrarea:
Microvibroroboți
Student: Cristian Alexandru CHIRA, anul III MFN, Facultatea de Inginerie Mecanică și
Mecatronică
Conducător științific: prof. dr. ing. Mihail Boiangiu, Departamentul de Mecanică,
Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Premiul II în valoare de 300 lei pentru lucrarea:
Mini-seră inteligentă
Student: Mihai BOGDAN, anul IV MFN, Facultatea de Inginerie Mecanică și
Mecatronică
Conducător științifici: ș. l. dr. ing. Viorel GHEORGHE, ș. l. dr. ing. Ioana UDREA,
Departamentul Mecatronică și Mecanică de Precizie, Facultatea de Inginerie Mecanică
și Mecatronică

Premiul III în valoare de 200 lei pentru lucrarea:
Dispozitiv de orientare cu detectare de obstacole
Student: Cornelia-Maria CRĂCIUN, anul IV, ESM, Facultatea de Inginerie Medicală
Conducători științific: ș. l. dr. ing. Mircea – Iulian NISTOR, Departamentul Mecatronică
și Mecanică de Precizie, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Mențiune în valoare de 100 lei pentru lucrarea:
Monopostul de Formula 1 piesă cu piesă
Student: Stănculescu-Robert CONSTANTIN, anul I MC, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducător științific: ș. l. dr. ing. Ioana UDREA, Departamentul Mecatronică și
Mecanică de Precizie, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Secţiunea 05 – 06, Optometrie

LUCRARI:
Lucrări înscrise iniţial: 48
Lucrări înscrise ulterior: 0
Lucrări neprezentate: 13
Lucrări acceptate, prezentate şi susţinute: 35

COMISIA DE EXAMINARE:
Ş. l. dr. ing. Cristian Gabriel ALIONTE – Preşedinte
Ş. l. dr. ing. Dana RIZESCU
Ş. l. dr. ing. Ioana UDREA
Ș. l. dr. ing. Robert CIOBANU
Secretar, Asist. univ. drd. ing. Edgar MORARU

PREMII:

Premiul I în valoare de 400 lei pentru lucrarea:
Studiul sistemelor optice pentru vederea stereoscopică / omnidirecțională a roboților
Student: Andreea Denisa OPRIŞ, anul II Optometrie, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducător ştiinţific: ș. l. dr. ing. Dana RIZESCU, Departamentul Mecatronică și Mecanică de Precizie, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Premiul II în valoare de 300 lei pentru lucrarea:
Dezvoltarea unui pagini Web/Instagram/Twitter pentru un cabinet de optometrie Studenţi: Georgiana Karina AMBĂRUŞ, Andreea DIJMĂRESCU, anul II Optometrie, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducători ştiinţifici: conf. dr. ing. Ciprian Ion RIZESCU, Șl. dr. ing. Cristian Gabriel ALIONTE, Departamentul Mecatronică și Mecanică de Precizie, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Premiul III în valoare de 200 lei pentru lucrarea:
Studiul privind tehnici moderne de prelucrare a lentilelor aeriene
Student: Rareș-Octavian PUȘCUȚĂ, anul IV Optometrie, Facultatea de Inginerie
Mecanică și Mecatronică
Conducător ştiinţific: ș. l. dr. ing. Cristian Gabriel ALIONTE, Departamentul Mecatronică și Mecanică de Precizie, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Menţiune în valoare de 100 lei pentru lucrarea:
Studiu privind proiectarea ochelarilor
Studenţi: Maria-Cosmina NIȚESCU, Ștefania-Teodora DRĂGOI, Ferda GEFER, anul I Optometrie, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducători ştiinţifici: ș. l. dr. ing. Ioana Udrea, ș. l. dr. ing. Cristian Gabriel ALIONTE, Departamentul Mecatronică și Mecanică de Precizie, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Secţiunea 05 – 04, Mecatronică

LUCRARI:
Lucrări înscrise iniţial: 75
Lucrări înscrise ulterior: 4
Lucrări neprezentate: 30
Lucrări acceptate, prezentate şi susţinute: 49

COMISIA DE EXAMINARE:
Conf. dr. ing. Bogdan GRĂMESCU – Președinte
Conf. dr. ing. Alina-Rodica SPÂNU
Ș.l. dr. ing. Laurențiu-Adrian CARTAL
Ș.l. dr. ing. Victor-Florin CONSTANTIN
Secretar, asist. univ. drd. ing. Philip COANDĂ

PREMII:

Premiul I în valoare de 400 lei pentru lucrarea:
Algoritm deterministic pentru roboți mobili autonomi cu inteligență artificială și cartografiere locală
Studenţi: Marius-Dany Biolaru-Stănculescu, Cătălin-Mihai Costescu, anul I B, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducător ştiinţific: conf. dr. ing. Bogdan Grămescu

Premiul II în valoare de 300 lei pentru lucrarea:
Sistem mecatronic pentru sortarea medicamentelor
Student: Dragomir Răzvan, anul IV B, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducător ştiinţific: As. Drd. Ing. Niță Emil Ionuț

Premiul III în valoare de 200 lei pentru lucrarea:
Sistem mecatronic pentru dezinfectarea personalului medical
Student: Nicolescu Raluca, anul IV B, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducător ştiinţific: As. Drd. Ing. Niță Emil Ionuț

Menţiune în valoare de 100 lei pentru lucrarea:
Sistem de comandă pentru controlul unui navomodel pentru colectarea deșeurilor
Student: Sebastian Gavrilă, anul IV B, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducător ştiinţific: conf. dr. ing. Ciprian Ion Rizescu

Lucrarile prezentate la cele trei sectiuni:

http://www.mecatronica.pub.ro/wp-content/uploads/2021/05/05_04_SCSS2021_Mecatronica_Anexa_lucrari_prezentate.doc
http://www.mecatronica.pub.ro/wp-content/uploads/2021/05/05_05_SCSS2021_MFN_lucrari-prezentate.pdf
http://www.mecatronica.pub.ro/wp-content/uploads/2021/05/05_06_SCSS2021_Optometrie_lucrari-prezentate.docx

ARHIVA

Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti 2019

Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti 2020