Admitere Licenta 2021

S-a deschis Sesiunea I de Admitere!

Informații importante:

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la adresa de e-mail admitere.fimm@upb.ro sau prin telefon 0744 523 362.

În 2021 Concursul de admitere se desfășoară în mai multe sesiuni, fiecare în parte cu trei faze distincte:

  • Sesiunea I – Admitere anticipată (concurs de dosare cu fazele Înscriere, Admitere preliminară, Admitere – Etapa II – Validare, confirmare loc, participare la glisare -opțional*-, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat)
  • Sesiunea II – Admitere (concurs cu probe scrise cu fazele Înscriere, Admitere preliminară, Admitere – Etapa II – Validare, confirmare loc, participare la glisare -opțional*-, înscriere în anul I și înmatriculare admiși)
  • Sesiunea III – Admitere-completare

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică organizează concurs de admitere pentru sesiunea de admitere 2021, la următoarele domenii de studii coordonate de Departamentul de Mecanică Fină și Nanotehnologii:

Program de studiu:  Optometrie (Facebook), Domeniul: Științe inginerești aplicate, Număr total locuri: 25 la buget și 10 Taxă (pentru toate programele de studiu din domeniul Inginerie Mecanică) din care sunt disponibile 18 la buget locuri în sesiunea 1. Click aici pentru o scurtă prezentare

Program de studiu:  Mecatronica si Robotica (Facebook), Domeniul: Științe inginerești aplicate, Număr total locuri: 78 la buget și 20 Taxă (pentru toate programele de studiu din domeniul Inginerie Mecanică) din care sunt disponibile 56 la buget locuri în sesiunea 1. Click aici pentru o scurtă prezentare

Program de studiu:  Mecanică Fină și Nanotehnologii (Facebook), Domeniul: Inginerie Mecanică, Număr total locuri: 145 la buget și 50 Taxă (pentru toate programele de studiu din domeniul Inginerie Mecanică) din care sunt disponibile 102 la buget locuri în sesiunea 1. Click aici pentru o scurtă prezentare

Pregătire și competențe

MECATRONICĂ – integrarea electronicii și informaticii în produsele și sistemele mecanice, proiectare și fabricație asistate de calculator, sisteme automate de poziționare precisă, senzori și achiziții de date, robotică și microrobotică, mecatronică în medicină;

MECANICĂ FINĂ ȘI NANOTEHNOLOGII – aparate și sisteme de măsurare optice și biomedicale, echipamente periferice și birotică, echipamente și sisteme de automatizare, actionări de precizie;

OPTOMETRIE – pregătire tehnică și medicală pentru stabilirea și măsuratea defectelor de vedere, precum și pentru realizarea mijloacelor de compensare sau corectare ale acestora (ochelari, lentile de contact). Mai multe informatii puteti vedea aici

Detalii despre Admitere Masterat pot fi consultate pe site-ul UB la: https://admitere.pub.ro/

Admitere Masterat 2021

STUDII DE MASTERAT

Domenii de MasteratProgramul de studiiNumar locuri
Mecatronică și roboticăMecatronică avansată40
Inginerie mecanicăMecanică de precizie pentru sisteme mecatronice25
Științe inginerești aplicateOptometrie avansată25

Sesiunea iulie 2021

Pregătire și competențe

Conceput ca o continuare a studiilor de licență, programul de master MECATRONICA AVANSATĂ asigură aprofundarea în domeniul programului de licență – Mecatronică, și constituie o opțiune atractivă și pentru absolvenții programului Mecanica fina si Nanotehnologii. El asigura dezvoltarea capacitaților de cercetare științifică si constituie o baza pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Pregătirea prin masteratul intitulat “Mecatronica avansata” de la Facultatea de Inginerie

Mecanica si Mecatronică are ca obiectiv primordial asigurarea cunoștințelor teoretice si practice pentru formarea unui specialist cu pregătire interdisciplinara, capabil să conceapă sisteme mecatronice de înalta performanta, sa asigure mentenanța sistemelor mecatronice din producție si servicii sau sa lucreze în cercetare-dezvoltare, asigurând managementul proiectelor integrate.

Programul de master MECANICĂ DE PRECIZIE PENTRU SISTEME MECATRONICE este un program formativ şi de cercetare, care are misiunea de a transmite cunoştinţe aprofundate şi a dezvolta competenţe în subdomeniile transdisciplinare ale ingineriei mecanice i mecatronice, în concordanţă cu tendinţele moderne ale tehnicii, pentru a realiza o combinaţie sinergetică între mecanica de precizie, sistemele electronice de comandă şi control, respectiv informatică, în scopul proiectării, realizării, punerii în funcţiune şi exploatării de sisteme tehnice inteligente.

Mecanica de precizie are o legătura naturală cu mecatronica, fiind parte a triadei mecanică de precizie – electronică – informatică, fapt reflectat în planul de învă ământ al acestui program de studiu.

În consecin ă disciplinele propuse în planul de învăţământ al masteratului MPSM urmăresc completarea cunoştinţelor fundamentale dobândite de studenţi în cadrul ciclului de licenţă, prin abordarea unor tematici complementare ce vizează domenii ale ştiinţei cu performanţe de vârf în implementarea noilor tehnologii, în ingineria micro şi nano-senzorilor şi sistemelor de acţionare, a materialelor active şi “inteligente”, în perspectiva implementării acestora la scară micro- şi nanometrică.

Detalii despre Admitere Masterat pot fi consultate pe site-ul UPB la: https://admitere.pub.ro/