OCUPARE POST DIDACTIC VACANT PE PERIOADA NEDETERMINATA – SEM. I, 2021-2022

Până astăzi 20 Ianuarie 2022 ora 14:00 a fost depus dosarul unui singur candidat: asist.dr.ing. Edgar Moraru.

Documente depuse:

Posturile didactice vacante pe perioada nedeterminata – Sem. I, 2021-2022 au fost publicate in MO, III, 1242 / 03.12.2021.
Concursul se desfășoară in perioada Decembrie 2021 – Februarie 2022, in conformitate cu prevederile LEN nr. 1 / 2011si HG nr. 457 / 2011 cu modificările si completările ulterioare, OUG 92 / 2012, HG nr. 36 / 2013, OUG nr. 117/2013, OUG nr. 49/2014, OUG nr. 96/2016, OMEN 3850/2017, OMENCS nr. 6129 / 20.12.2016 [MO, I, 123/15.02.2017], Metodologia UPB, actualizata in 2018 in acord cu schimbările de legislație in domeniu [http://jobs.edu.ro, MEN; si UPB www.upb.ro, Universitate, Posturi Vacante, Didactice si de Cercetare].

Documente atașate: