Alegere specializare Mecanică Fină și Nanotehnologii

În intervalul 05.06.2021-13.09.2021studenţii anului IIdomeniul INGINERIE MECANICĂ ( seria A)  vor putea alege specializarea pe care o pot urma din anul III.

Astefel studenții vor trimite pe adresa de e-mail elena_anda.zamfir@upb.ro  o cerere (model aici).

În ordinea preferințelor se vor trece specializările, iar pe prima poziție puteți trece specializarea Mecanică Fină și Nanotehnologii.

Mai multe informații legate de acest program puteți găsi aici.

De asemenea puteți viziona przentarea acestui program