OCUPARE POST DIDACTIC VACANT PE PERIOADA NEDETERMINATA – Sem. II, 2020-2021

TITLU SI BIBLIOGRAFIA PENTRU PRELEGERE DE SPECIALITATE

Până astăzi 18 Iunie 2021 ora 14:00 a fost depus dosarul unui singur candidat: ș.l.dr.ing. Victor Florin Constatin.

Documente depuse:

Concursul se desfășoară in perioada Mai – Iulie 2021, in conformitate cu prevederile
LEN nr. 1 / 2011, cu modificările si completările ulterioare, HG nr. 457 / 2011 cu
modificările si completările ulterioare, OUG 92 / 2012, HG nr. 36 / 2013, OUG nr. 117/2013,
OUG nr. 49/2014, OUG nr. 96/2016, OMEN 3850/2017, OMENCS nr. 6129 / 20.12.2016 [MO,
I, 123/15.02.2017], Metodologia UPB, actualizata in 2018 in acord cu schimbările de
legislație in domeniu [http://jobs.edu.ro, ME; si UPB www.upb.ro, Universitate, Posturi
Vacante, Didactice si de Cercetare].

Documente atașate: