INSCRIERI PENTRU PROGRAME DE STUDII POSTUNIVERSITARE 10 FEBRUARIE 2020 – 26 APRILIE 2020

INSCRIERI PENTRU PROGRAME DE STUDII POSTUNIVERSITARE

Download pachet documente program postuniversitar

!IMPORTANT! – Pe durata starii de urgenta inscrierile se vor face online, prin e-mail. Documentele scanate la rezolutie buna pot fi transmise la adresele: georgetaudrea@yahoo.fr gabriela.optometrie@yahoo.com
Ulterior documentele vor putea fi transmise prin Fan Courier sau predate personal
Candidații vor trimite prin FAN COURIER sau prin E-MAIL, următoarele documente:
o Cerere de înscriere
o Declarație de consimțământ
o Cu acordul meu și pe proprie răspundere, depun copie legalizată după
Diploma universitară, foaia matricolă/suplimentul de diplomă
o Cererea de eșalonare de plată
o Certificat de naștere – copie
o Carte de identitate – copie
o Contractul persoană fizică sau contract persoană juridică (după caz), în două exemplare, semnat
Plata se va face prin virament bancar (sau prin mandat poștal) în contul Universității POLITEHNICA din București, Cod fiscal 4183199, cont RO80TREZ70620F331700XXXX deschis la Trezoreria Statului Sector 6. Pe OP la explicații se va scrie: plata curs postuniversitar C60-CCDM, ……………….. (numele cursantului/ei).
DUPA FIECARE PLATA, SCANATI OP-UL SI TRANSMITETI-L PRIN E-MAIL georgetaudrea@yahoo.fr; sau gabriela.optometrie@yahoo.com
Denumire program: POSTUNIVERSITAR DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ DE INIŢIERE ”INIȚIERE ÎN OPTOMETRIE”
Cursul de initiere se adreseaza tuturor absolventilor cu diploma de licenta, CARE NU AU PREGATIRE DE SPECIALITATE IN DOMENIU.
Inscrierile pentru crusul de initiere au loc in perioada 10 februarie – 26 aprilie 2020.
Cursul de initiere incepe in data de 5 mai 2020 si se desfasoara pe platforma Moodle.
Dupa absolvirea cursului de initiere (plan invatamint atasat), pentru obtinerea certificatului si suplimentului de diploma (optometrist – studii superioare), trebuie sa urmati si sa finalizati unul dintre cursurile:
o PROGRAM POSTUNIVERSITAR: DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR”OPTOMETRIE TESTARE SI PRESCRIPȚIE” (plan invatamant atasat)
o PROGRAM POSTUNIVERSITAR: DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR ”TESTARE OPTOMETRICĂ ŞI MANAGEMENTUL PACIENTULUI” (plan invatamint atasat)
Cursul incepe in data de 2 iunie 2020, dureaza 6 luni (5 luni activitate de predare si examene, o luna pentru elaborarea lucrarii de absolvire) si se desfasoara pe platforma moodle
Lucrarea de absolvire va avea loc pe data de 5 decembrie 2020. Activitatile practice se desfasoara, la Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Departamentul de Mecatronica si Mecanica de Precizie, corp CH.
DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII:
o Fisa inscriere
o Diploma licenta – copie legalizate
o Supliment diploma – copie legalizata
o Certificat nastere – copie xerox
o Certificat casatorie – copie simpla
o Carte de identitate – copie xerox
Costul total al cursului este de 4000 lei care se vor achita total sau esalonat in contul Universității POLITEHNICA din București, Cod fiscal 4183199, cont RO80TREZ70620F331700XXXX . La explicatiile din OP sau mandat postal scrieti: plata reprezinta taxa curs postuniv.OM,- C60-CCDM, cursant………) deschis la Trezoreria Statului Sector 6.
Dupa efectuarea platii scanati OP-ul sau mandatul postal si il transmiteti prin e-mail pe adresa: georgetaudrea@yahoo.fr

 1. Inscrierea se poate face NUMAI PRIN FAN COURIER SAU ON LINE (documentele legalizate urmand a fi aduse/transmise ulterior, dar nu mia tarziu de 10 iulie 2020)
 2. Adresa la care puteti trimite actele prin FANCOURIER: Universitatea Politehnica din Bucuresti, Spl.Independetei 313, sector 6, Registratura UPB Spl.Independetei 313, sector 6, In atentia doamnei Udrea Tel.0745892384
  In format electronic documentele necesare inscrierii se pot descarca si de pe site-ul departamentului de Mecatronica si Mecanica de Precizie: www.optometrie.pub.ro
  Coordonator program: Prof.dr.ing.Mariana-Florentina Stefănescu
  Pentru informatii si clarificari :
  Responsabil curs: Gabriela Georgeta Udrea 0745892384/0214029115/
  e-mail:georgetaudrea@yahoo.fr